[1]
Abdel-Rasheed, M. et al. 2017. MicroRNA expression analysis in endometriotic serum treated mesenchymal stem cells. EXCLI Journal. 16, (Jun. 2017), 852–867. DOI:https://doi.org/10.17179/excli2017-101.