[1]
Nakhjavan-Shahraki, B. et al. 2017. Meta-analysis of neuron specific enolase in predicting pediatric brain injury outcomes. EXCLI Journal. 16, (Jul. 2017), 995–1008. DOI:https://doi.org/10.17179/excli2017-405.