[1]
Kuzniak, O.V., Sorochynska, O.M. , Bayliak, M.M., Klonovskyi, A.Y., Vasylyk, Y.V., Semchyshyn, H.M., Storey, K.B., Garaschuk, O. and Lushchak, V.I. 2022. Feeding to satiation induces mild oxidative/carbonyl stress in the brain of young mice. EXCLI Journal. 21, (Jan. 2022), 77–92. DOI:https://doi.org/10.17179/excli2021-4347.