(1)
Nakhjavan-Shahraki, B.; Yousefifard, M.; Oraii, A.; Sarveazad, A.; Hosseini, M. Meta-Analysis of Neuron Specific Enolase in Predicting Pediatric Brain Injury Outcomes. EXCLI J. 2017, 16, 995-1008.