(1)
Özgöz, A.; Mutlu İçduygu, F.; Yükseltürk, A.; Şamli, H.; Hekimler Öztürk, K.; Başkan, Z.; Tütüncü †, İlknur. Postmenopausal Estrogen Receptor Positive Breast Cancer and Obesity Associated Gene Variants. EXCLI J. 2021, 20, 1133-1144.