(1)
Rezaee, E.; Ahmadi, F.; Shabaninia , M.; Khoramjouy, M.; Azizi Farsani, Z.; Shahhosseini, S.; Tabatabai, S. A.; Faizi, M. Novel 2-Substituted-5-(4-Chloro-2-phenoxy)phenyl-1,3,4-Oxadiazole Derivatives, Ligands of GABAA Benzodiazepine Receptor Complex: Design, Synthesis, Radioligand Binding Assay, and Pharmacological Evaluation. EXCLI J. 2023, 22, 250-262.