Rezaee, E., Ahmadi, F., Shabaninia , M., Khoramjouy, M., Azizi Farsani, Z., Shahhosseini, S., … Faizi, M. (2023). Novel 2-substituted-5-(4-chloro-2-phenoxy)phenyl-1,3,4-oxadiazole derivatives, ligands of GABAA/benzodiazepine receptor complex: Design, synthesis, radioligand binding assay, and pharmacological evaluation. EXCLI Journal, 22, 250–262. https://doi.org/10.17179/excli2022-5639