Gong, Jingjing, Yan Zhang, Jun Feng, Yonghua Huang, Yazhou Wei, and Weiwei Zhang. 2013. “Influence of Framing on Medical Decision Making”. EXCLI Journal 12 (January):20-29. https://www.excli.de/index.php/excli/article/view/1124.