Nakhjavan-Shahraki, Babak, Mahmoud Yousefifard, Alireza Oraii, Arash Sarveazad, and Mostafa Hosseini. 2017. “Meta-Analysis of Neuron Specific Enolase in Predicting Pediatric Brain Injury Outcomes”. EXCLI Journal 16 (July):995-1008. https://doi.org/10.17179/excli2017-405.