Yao, Wei, Yongan Feng, Ting Liu, Wujun Li, Mei Zhang, Yingmin Yao, and Shengli Wu. 2021. “Rivaroxaban Versus Low-Molecular Weight Heparin Plus Warfarin Prevents Portal Vein System Thrombosis After Splenectomy and Pericardial Devascularization: A Randomized Clinical Trial”. EXCLI Journal 20 (March):537-49. https://doi.org/10.17179/excli2020-3120.