Inoue, Yuki, Junichi Kino, Nobuya Ishiharada, Makoto Sato, Suguru Hatanaka, Hiroyuki Yokoi, Takahiro Shimada, Seiji Sato, Takashi Okamoto, and Naohide Kanemoto. 2022. “Preclinical Safety Profile of a Liver-Localized Mitochondrial Uncoupler: OPC-163493”. EXCLI Journal 21 (January):213-35. https://doi.org/10.17179/excli2021-4414.