Hou, Yan, Chuan-Li Lu, Qiao-Hui Zeng, and Jian-Guo Jiang. 2015. “Anti-Inflammatory, Antioxidant and Antitumor Activities of Ingredients of Curcuma Phaeocaulis Val”. EXCLI Journal 14 (June):706-13. https://doi.org/10.17179/excli2015-231.