Li, Jia-Meng, Ya-Zhi Bai, and Shuang-Qing Zhang. 2024. “Roles of the Quantification of Serine in the Brain”. EXCLI Journal 23 (January):79-80. https://doi.org/10.17179/excli2023-6857.