[1]
B. Nakhjavan-Shahraki, M. Yousefifard, A. Oraii, A. Sarveazad, and M. Hosseini, “Meta-analysis of neuron specific enolase in predicting pediatric brain injury outcomes”, EXCLI J., vol. 16, pp. 995–1008, Jul. 2017.