Zhang, Li, Tingting Li, Liangkai Chen, Feng Wu, Wenguang Xia, Min Huang, Zhenli Guo, Lin Song, Hongxiang Yin, Yangpu Zhang, Yongfei Yu, Sijie Cai, Zijian Lu, Shuang Rong, and Wei Bao. “Association of Sleep Quality before and After SARS-CoV-2 Infection With Clinical Outcomes in Hospitalized Patients With COVID-19 in China”. EXCLI Journal 20 (May 14, 2021): 894-906. Accessed November 29, 2021. https://www.excli.de/index.php/excli/article/view/3451.