Hou, Yan, Chuan-Li Lu, Qiao-Hui Zeng, and Jian-Guo Jiang. “Anti-Inflammatory, Antioxidant and Antitumor Activities of Ingredients of Curcuma Phaeocaulis Val”. EXCLI Journal 14 (June 12, 2015): 706–713. Accessed May 31, 2023. https://www.excli.de/index.php/excli/article/view/577.