Shah, Shamsul Azhar, Department of Medicine, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM)