Cader, Rizna, Department of Medicine, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM)