Xiao, Wei, Department of Urology, Hunan Provincial People's Hospital, 61#, West Jiefang Road, Changsha, Hunan, P.R. China