Vasylyk, Yulia V., Department of Biochemistry and Biotechnology, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenko Str., Ivano-Frankivsk, 76018, Ukraine, Ukraine